Kız Bebek Ismi : Türkce Kiz Isimleri, Nadir Kiz Isimler, Kürtce Kiz Isimleri

kız bebek isimleri, türkçe kız isimleri, nadir kız isimleri, kürtçe kız isimleri, türkçe kız isimleri, güzel kız isimleri tek bir yerde, üstelik tek tıkla kopyalayın.

A'dan Z'ye bütün kız isimleri ile ilgili listemiz devam etmektedir
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Ç İ Ö Ş Ü

‘C’ İle Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Cabire: (bkz. Cabir).
Cabiye: 1. Hazine 2. Şam’ın güneybatısında, Çavlan’da bir yer. 3. Havuz.
Cahide: Çalışan, çaba gösteren.
Caize: Uygun, yerinde, yakışık alan. 2. Armağan. 3. Yol yiyeceği.
Calibe: Kendine çeken, çekici, güzel. 2. Albenisi olan, sevecen
Can: Yaşamı sağladığına ve ölümle vücuttan ayrıldığına inanılan soyut varlık
Cana: “Ey can, ey sevgili!” anlamında kullanılan bir ad
Canal: Cana bağlı, cana yakın
Canalp: Özünde güç, yiğitlik, mertlik bulunan kimse.
Canan: Sevgili, yar
Canane: Sevgili, gönül verilen, âşık olunan.
Canaş: Sevgili, dost, arkadaş.
Canay: Ay gibi temiz
Canbahar: Baharın güzelliğiyle içtenliğini yüreğinde taşıyan. 2. Baharın romantizmi yaşayan.
Canbek: 1. Gözü pek, cesur. 2. Güçlü, kuvvetli.
Candan: İçten, yürekten, samimi manalarını taşır. Yakınlık belirtir.
Candaş: Candan, değerli dost
Canece: Sevimli, içten
Caneda: İçten, sevimli kişi
Canel: Eli can kadar değerli olan.
Canela: Gözlerinin güzelliğinden içtenliği okunan
Caney: Cana yakın
Canfeda: Uğrunda can verilebilecek olan.
Canfer: içtenliğiyle çevresini aydınlatan.
Canfes: Üzerinde desen bulunmayan, ince dokunmuş, parlak, tok, ipekli kumaş.
Canfeza: Can artıran, gönle ferahlık veren anlamlarındadır.
Canfidan: Özü fidan gibi düzgün olan kimse.
Canfide: Özü çiçek fidesi gibi temiz ve güzel olan kimse.
Cangil: Canlardan olan. 2. içten insan.
Cangül: Özü gül gibi saf ve temiz olan kimse.Gül gibi canlı. Güzel, temiz kim
Cangün: İnsanı canlandıran, yüzünü güldüren, içine huzur veren gün
Cangüzar: Cana dokunan. 2. Becerikliliğiyle herkese yardım eden.
Canhanım: Sevimli, cana yakın kadın.
Canıpek: Acıya, sıkıntıya karşı dayanıklı olan kimse.
Canib: Ön taraf, cihet. Türk dil kuralına göre “b/p” olarak kullanılır.
Canik: Atik, çevik. Gözü açık ve becerikli
Canip: Ön taraf, cihet.
Canipek: Özü ipek gibi tertemiz olan kimse.
Cankat: Hayata neşe ve renk katan
Cankız: Sevilen, sevimli, şirin kız
Cankut: Sevimli, cana yakın
Cannur: Işık saçan dost, sevgili.
Canözen: Yaşamına özen ve saygı gösteren kimse.
Canözlem: Hasret çekilen kimse.
Canperver: insanda çoşku uyandıran.
Canruba: Gönül alan, sevgili.
Canrüba: Gönül kapan, gönül alan sevgili.
Cansel: Hayat veren su
Cansen: Sevilen ve hoşlanılan kimseye hitaben.
Canser: “Canını, özünü ortaya koy” anlamında kullanılan bir ad.
Canses: Sesi can veren.
Canset: Küçük kraliçe, prenses.
Cansev: içten sev. 2. Yürekten seven.
Cansever: “İnsanı seven” anlamında kullanılan bir ad.
Cansın: Can gibi yakın olan.
Cansipar: Canını feda eden.
Cansu: Can suyu, hayat veren su
Cansun: içtenliği ve sevecenliği başkalarına da aşılamaya çabalayan anlamında.
Cansunar: içtenliği ve sevecenliği başkalarına da aşılamaya çabalayan anlamında.
Canşan: şöhret sahibi olduğu halde içtenliğini yitirmeyen .
Canten: Ruh ve beden.
Canyar: Yürekten sevilen.
Canyel: Rüzgar kadar hızlı olan.
Cavidan: Ölümsüz, sonsuza kadar yaşayan
Cavide: Sonsuz.
Cavlan: Büyük çağlayan.
Cazibe: Çekici, alımlı, sevimli, güzel
Cebire: 1. Zorlamak. 2. Düzeltme, onarma. 3. Kırık veya çıkık bir kemiği yerleştirip sarmak.
Cebriye: Yazgı, kader.
Cedide: 1. Yeni, kullanılmamış. 2. Pek az zamandan beri bilenen veya mevcut olan
Cehven: Kurtuba’da yerleşmiş, birçok alim, fakih, vezir yetiştirmiş meşhur bir Arap ailesi.
Celilay: Ulu, yüce ay.
Celile: Ulu, büyük, yüce.
Celvetiye: Aziz Mahmud Hüdayi’nin kurduğu tarikatının adı.
Cemalnur: Yüz Nuru/ Güzellik Nuru
Ceman: 1. Salma salma yürüyen. 2. Nazlı sevgili.
Cemanur: Yüz Nuru/ Güzellik Nuru
Cemile: Hoşa giden davranış
Ceminur: Çok nurlu, aydınlık kimse. Zarif.
Cemiyet: Toplum. 2. Demek, kurum.
Cemre: Ateş parçası, kor, şubat ayında bir hafta arayla hava, su ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi
Cemresu: Cemre ve su isimlerinin birleşiminden meydana gelen isimdir.
Cenah: Taraf, yön.
Cenan: Yürek, gönül kalp
Cennet: Dinsel inançlara göre iyilerin ölünce gideceğine inanılan yer.
Ceren: Ceylan, ceylan yavrusu
Cerib: Hububat için kullanılan bir ölçek.
Ceride: Gazete. 2. Kayıt, bilgi.
Cerime: Zarar görmek, bedel ödemek.
Cesaret: Yüreklilik, korkusuzluk.
Cesime: Büyük, iri, kocaman.
Cevale: Cevval yada cevahir anlamında
Cevher: Bir şeyin özü, güç, enerji
Cevhere: Hicri 5. asırda Bağdat’ta yaşamış meşhur bir İslam hanımı.
Cevriye: Haksızlık, eziyet, çile, sitem.
Cevza: İkizler burcunun eski adı
Ceyda: İyilik seven
Ceydacan: Güzel ve yürekten dost
Ceydagül: Güzel, bir gül kadar güzel.
Ceydagüz: Sonbahar güzelliğinde ve romantizminde olan.
Ceydahan: Güzel, 2. Güzel ve otoriter.
Ceydanaz: Nazlı güzel.
Ceydanur: Işık saçan güzel.
Ceydasu: Güzelliğiyle bütünleşen temizliği ve saflığı olan.
Ceydaşan: Güzelliğiyle şöhret olan.
Ceyhan: Güney Anadolu’da Toroslar’dan doğan ve Akdeniz’e dökülen nehir.
Ceyla: İnsanlığa atfedilmiş, bağışlanmış.
Ceylan: Güzel gözlü, zarif, ince, narin
Ceylin: Cennetin kapısı, cennete açılan kapıdır.
Ceylinaz: Cennetin kapısındaki görevli melek.
Ceysu: Su gibi berrak olan.
Cezire: Denizdeki ada.
Cezlan: Mutlu.
Cezmiye: Kesin karar veren
Cıvıl: Hareketli, sesli, kaynaşan.
Cıvıltı: Kuşların ötüşürken çıkarttıkları ses.
Cici: Sevimli cana yakın, hoş güzel, hoşa giden.
Cihan: Dünya, alem
Cihanay: Dünyanın en güzeli.
Cihanbanu: Dünya hükümdarı
Cihancan: Dünyanın en iyi dostu.
Cihandide: Dünyayı gezip görmüş.
Cihanefruz: Dünyayı parlatan, aydınlatan.
Cihanfer: Cihanı, dünyayı aydınlatan, dünyanın ışığı.
Cihangül: Güllerle bezenmiş dünya.
Cihannaz: Dünyanın en nazlısı.
Cihannur: Alemi aydınlatan nurlu ışık
Cihanser: Cihan’ın başı. Kadın ve erkek adı olarak kullanılır.
Cihansu: Dünyanın suyu.
Cihansuz: 1. Cihan yakan. 2. Gaznclilerdcn Buhran Şahı mağlup edip, Gaznice ve Büst şehirlerini yakıpyıkan, gaddar vahşi AlaeddinHüseyirie verilen ad.
Cihanter: Dünyayı aydınlatan ışık.
Cili: Ayın üzerinde beliren açık renk lekeler.
Cilve: Hoşa gitmek için takınılan tavır, işve, naz.
Cilvekar: Cilveli olan, kırıtan, nazlı.
Cilveli: Cilve yapan.
Cilvenaz: Nazı özellikle yapan, cilveyle nazı bir arada bulunduran.
Cilvesaz: Cilve yapan, cilveli.
Cinan: Cennetler
Cinas: Çok anlamı olan bir kelimeyi farklı konuda farklı anlam yükleme işi.
Cirim: Hacim
Ciryal: 1. Bir nevi kırmızı boya. 2. Altının kırmızılığı. 3. Temiz renk. 4. Saf.
Civan: Yeni yetme, körpe, genç
Civelek: Canlı, neşeli, sokulgan
Cudiye: Cömert, eli açık.
Cumhuriyet: Milletin egemenliği kendi elinde tuttuğu, devlet biçimi.
Cümane: Tek inci anlamında. Hz. Ali(r.a.)’nin kızkardeşi ve Rasulullah’ın amcasının kızı olan hanım sahabi.

ღƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♡ That's all we have ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♪

Error Contact:[email protected]