Kız Bebek Ismi : Türkce Kiz Isimleri, Nadir Kiz Isimler, Kürtce Kiz Isimleri

kız bebek isimleri, türkçe kız isimleri, nadir kız isimleri, kürtçe kız isimleri, türkçe kız isimleri, güzel kız isimleri tek bir yerde, üstelik tek tıkla kopyalayın.

A'dan Z'ye bütün kız isimleri ile ilgili listemiz devam etmektedir
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Ç İ Ö Ş Ü

‘H’ İle Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Habibe: Seven, sevgili, dost
Habide: Uykucu, uykuya dalmış.
Habike: Açık gecelerde gökyüzünde boydan boya görülen uzun yıldız kümesi.
Habile: Hamile, gebe, yüklü.
Habinar: Nar tanesi.
Hacce: Hacca giden kadın. 2. Hacı kadın, hacı kız.
Hacer: Taş, kaya parçası, çakıl.
Hacergül: Taşlar arasında yetişen gül.
Hacıgül: Hacca gitmiş gül gibi güzel kadın.
Hacıhanım: Hacca gitmiş kadın.
Hacıkadın: Hacca gitmiş kadın.
Hacil: Utancından yüzü kızarmış
Hadice: Erken doğmuş kız çocuğu.
Hadise: Vaka, olay
Hadiye: Doğru yolu gösteren, hidayet eden.
Hadra: Yeşil
Hafıza: Edinilmiş bilgileri -akılda tutma, unutmama yetisi.
Hafide: Torun.
Hafize: Koruyucu, esirgeyici
Hafsa: Hz.Ömer’ in kızının ismidir. Manası aslan yavrusudur.
Hakgüzar: Haktan yana, hak yanlısı.
Haki: Yeşile çalan koyu sarı renk, toprak rengi.
Hakikat: Bir işin doğrusu, gerçeği
Hakime: Kişinin dilediği gibi kullanabilecek hakka malik olduğu malı.
Halavet: Tatlılık, şirinlik.
Halay: Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde davul ve zuma eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunu.
Hale: Güneşin çevresindeki ışık
Halecan: Candan, içten dost
Halegül: Kutsal gül
Halenaz: Kutsallığıyla nazlanan.
Halenur: Kutsal ışık
Halet: Hal, durum. 2. Takdir.
Haletan: Kutsal ışık
Halide: Sürüp gelen, geç yaşlanan
Halile: Zevce, kadın, nikahlı eş.
Halime: Sakin, sessiz
Hâlinur: şıklı, aydınlık.
Halise: Karışık olmayan, saf, katıksız.
Hamaset: Yaradılıştan gelen cesaret 2. Yiğitlik.
Hamdiye: Tanrı’nın ululuğunu övmek için söylenen şükran sözü.
Hamide: Şükredici, hamd edici
Haminne: Yaşlı ve saygı duyulan kadın!
Hamise: Beşinci.
Hamiye: Koruyucu; koruyan, arka çıkan.
Hamiyet: İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilikseverlik
Hamra: Çok kırmızı, kızıl.
Hanbegüm: Hanın karısı, hükümdar eşi
Hanbeğendi: “Hanın hoşuna gitti anlamında kullanılan bir ad.
Hanbike: Hükümdar karısı.
Hanbiken: Hükümdar karısı. – bk. Hanbike
Handan: Gülen, güleç
Hande: Gülüş, eğlence, mutluluk.
Handecan: Gülen dost
Handecik: Eğlenceli, sevimli.
Handegül: Gülün açılması
Handenaz: Nazlı gülüş
Handenur: Işığın açılması. 2. Gülmesiyle ışık saçan.
Hanım: Soylu kadın, bayan
Hanımkız: Ağırbaşlı kız.
Hanif: Müslümanlığa sıkı sıkıya bağlı olan.
Hanife: Allah’a inanan
Hankız: Hükümdar kızı.
Hanne: H.z Meryemin annesinin adı.
Hansa: Arapların en büyük ünlü hanım şairi.Müslüman olmuştur.
Hansultan: Hükümdar ve sultan.
Hanüman: 1. Ev bark, ocak, yuva. 2. Ev halkı, çoluk çocuk.
Hanzade: Hükümdar çocuğu.
Harbiye: Savaşla ilgili.
Hare: Halka, ışık halkası
Harika: Mükemmel, eksiksiz
Harran: Ülkemizde bereketli bir ova.
Hasat: Ekin kaldırma işlemi.
Hasay: Ay gbi özel olan.
Hasen: Güzel, güzel yüz
Hasene: İyi, hoş
Hasgül: Güllerin hası, değerli, kıymetli.
Hasıla: Bir işten elde edilen sonuç
Hasibe: Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen
Haskız: İyi nitelikleri kendinde toplamış kız.
Haslet: Doğuştan gelen güzel huy
Hasna: İffetine düşkün kadın
Hasret: Özlem, bekleyiş
Hatıra: Anı, yadig
Hatice: Erken doğan kız çocuğu
Hatice Nur: Erken doğan güzel kız çocuğu.
Haticenur: Erken doğan güzel kız çocuğu.
Hatife: Sesi duyulduğu halde kendisi görünmeyen.
Hatime: Sonuç, son
Hatun: Eskiden yüksek kişilikli kadınlara veya hakan eşlerine verilen san.
Hatunana: Deneyimli, yaşlı, saygı gösterilen kadın.
Hava: Gökyüzü
Haver: Güneşin doğduğu, yön, doğu.
Haveri: Doğu ile ilgili.
Havin: Gece, Yaz Gecesi.
Havle: Etraf, çevre, güç, kuvvet
Havva: Yaratılan ilk kadının adıdır.
Havva Nur: Allah’ın ilk yarattığı kadın, parıltı, ışık
Hawer: Çevre, yöre, ortam.
Hayal: İnsanın beyninde kurduğu düşünceler, kesitler, olaylar
Hayat: Yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre
Hayran: Çok beğenen, hayranlık duyan.
Hayret: Beklenmedik, garip bir şeyin sebeb olduğu şaşkınlık, şaşırma, hayrete düşme.
Hayriye: İyilikle ilgili, uğurlu
Hayrunisa: Kadınların hayırlısı, uğurlu kadın.
Hayrunnisa: Kadınların hayırlısı.
Hayrünisa: Kadınların en hayırlısı.
Hayrünissa: Kadınların hayırlısı
Hayrünnisa: Kadınların hayırlısı, uğurlusu.
Hazal: Kuruyan ağaç yaprakları
Hazan: Sonbahar
Hazar: Barış
Hazel: Sevilen kişi
Hazel/Hazal: Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
Hazime: Tedbirli, akıllı. 2. Hazmettiren, sindiren.
Hazin: Acıklı, hüzün veren
Hazine: Altın, gümüş, mücevher gibi değerli eşya yığını, büyük servet. 2. Değerli şeylerin saklandığı yer. 3. Gömülü veya saklı iken bulunan değerli şeylerin bütünü. 4. Kaynak.
Haziran: Yaz aylarından biri
Hediye: Armağan
Heja: Değerli, kıymetli.
Hejan: Değerli, önemli.
Hejar: Yoksul, fakir.
Heji: Sevme, sevgi.
Hejir: İncir.
Hejmar: Adet, sayı, miktar.
Helal: Din bakımından yenilmesinde. kullanılmasında sakınca bulunmayan şey. 2- Nikahlı, evli kadın.
Helbest: Şiir, güzel söz.
Helen: Yunan asıllı bir isimdir; güneş ile alakalıdır.
Helin: Yakan, eriten.
Hemgel: Evren, kainat.
Hena: Uğur getiren
Henna: Kına ağacı, muhabbet ağacı
Hepgül: Yaşam boyu gül, mutluluk içinde yaşa
Hepgüler: Her zaman güler
Hepöz: Özünü devamlı koruyan, bozulmayan, özü sözü bir.
Hepşen: Neşeli ve güzel ol.
Hera: Mitolojide analığın yüceliğini temsil eden tanrıça.
Herdem: Her an, her zaman.
Herik: Tohum, nüve, öz.
Hesiyan: Hissetmek, duygulanmak.
Hesna: Ahlaklı kadın.
Heval: Dost, yoldaş, arkadaş
Hevdar: Ortak, arkadaş.
Heveren: Ay ışığı, mehtap.
Heves: İstek, bir şeye duyulan arzu.
Hevgel: Yardım, destek.
Hevi: 1. Umut 2. Düş, rüya.
Hevin: Aşk, sevda.
Hevindar: Sevdalı, aşık.
Hevjale: Şarkı, türkü.
Hewa: Gök, sema
Heydedan: Çok parlak, göz kamaştıran.
Heyecan: Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi gibi sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu. 2. Coşku.
Heyin: Varolmak, varlık.
Heyran: İyi dost, aziz dost.
Hezar: Bülbül. 2. Çok, pekçok.
Hezel: Şaka, alay, mizah
Hıfziye: Ezberleme. 2. Saklama, koruma.
Hıraman: Salına salına, naz ve eda ile yürüyen.
Hical: Gelin odaları.
Hicran: Ayrılık, ayrılığın verdiği derin keder, acı manalarındadır.
Hicret: Göç
Hiçsönmez: Sonsuza değin yaşar, sonsuza değin sönmez
Hifa: Sabreden, çok güzel ve varlıklı bir kadın sahabenin adıdır.
Hikmet: Gizine, sırrına erişilemeyen.
Hilal: Ayın ilk günlerinde aldığı yay biçimi, yeni ay.
Hilâl: Ayın yay biçimindeki görünüşü, yeni ay
Hilâl / Hilal: (Arapça)Ayın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça.
Hildan: Yükselmek, çıkmak.
Hilde: Kurtulmak, yükselmek, ilerlemek
Hilkat: Yaradılış.
Hilmiye: Yumuşak huylu, ince nazik kimse.
Hinar: Nar meyvesi gibi bereketli.
Hira: Suudi Arabistan’daki Hz. Muhammed’in peygamberlik görevini aldığı Hira Dağı
Hiranur: Mekke’de bulunan Hz Muhammed’ e ilk vahiy gelen dağda zuhur eden ışık, nur
Hisar: Etrafını sarma.
Hivda: Ayın doğuşu.
Hoşcan: İyi insan, güzel kişi.
Hoşdil: Tatlı dilli.
Hoşeda: Nazlı güzel
Hoşfan: Güzel, göz alıcı.
Hoşfidan: Tatlı, sevecen genç.
Hoşgül: Tebessümü eksik olmayan.
Hoşnaz: Nazlı, sevimli.
Hoşnigar: Resim gibi hoş sevgili.
Hoşnur: Sevimliliği ve cana yakınlılığıyla ışık saçan.
Hoşnut: Herkesi memnun eden.
Hoşnüma: Güzel ve hoş görünen görünmü etkili ve güzel.
Hoşseda: Hoşa giden ses
Hoşses: Tatlı, edalı, işveli.
Hoşsoy: Tatlı, sevimli bir soydan gelen.
Hoşsu: Gönül ferahlatan.
Hoşten: Yüreğinin sevimliliği dışına vurmuş olan.
Hulkiye: Yaradılıştan gelen huy.
Hulya: Kuruntu. 2. Kurgu. 3. Fikir. 4. Sevda,
Humay: Uğur getiren devlet kuşu.
Humeyra: Aklık, beyazlık. Beyaz tenli kadın.
Huri: Cennet kızı, melek
Huriay: Güzeller güzeli.
Hurican: Çok güzel dost.
Huridil: Sözleriyle herkesi kendine hayran bırakan
Hurigül: Güzeller güzeli.
Hurigüz: Mahsun, hüzünlü güzel.
Hurinaz: Nazlı güzel, nazenin
Hurinur: Işık saçan güzellikte olan.
Hurisel: Coşkulu güzel.
Huriser: Hurilerin başı
Hurises: Sesinin güzelliğiyle herkesi kendine hayran bırakan.
Hurisu: Güzelliği ve temizliğiyle bilinen.
Hurişah: Güzel ve etkili kadın.
Hurişan: Güzelliğiyle ünlenmiş olan.
Hurişen: Fiziğiyle güzel ve de yüreğiyle içten olan.
Huriye: Melekle ilgili, melek gibi
Huriyüz: Çok güzel yüzü olan.
Hurmız: Jüpiter yıldızı.
Hurşide: Güneş
Huzur: Gönül rahatlığı
Hülya: Tatlı düşler, hayaller; kuruntu
Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu
Hüma/Huma: İnsanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş.
Hümeyra: Kızıllık, pembelik
Hüner: Yetenek, beceri
Hüray: Ay gibi özgür ve güzel.
Hürgül: Gül gibi özgür ve güzel.
Hürgüz: Sonbaharın özgürlüğü.
Hürmet: Saygı.
Hürmüz: Zerdüşt dininde, iyilik ve hayır tanrısı
Hürnaz: Nazlanmakta özgür olan
Hürnur: Özgürlük aşılayan.
Hürrem: Sevinçli şen, neşeli.
Hürriyet: Özgürlük
Hürsay: Bağımsızlığıyla saygınlık kazanmış olan.
Hürsel: Özgürlüğünü yüreğinde coşku ile taşıyan
Hürsen: Özgürlüğüne düşkün olan.
Hürses: Özgürlüğün sesi.
Hürsev: Özgürlüğü sev
Hürseven: Özgürlüğü seven.
Hürsever: Özgürlüğü seven.
Hürsoy: Özgürlüğüne düşkün bir soydan gelen.
Hürsu: Kendi yolunda ilerleyen – Bildiğini okuyan
Hürşan: Özgürlüğü şanına, şöhretine uygun yaşayan.
Hürşen: Özgürlüğünden memnun olan.
Hüsna: Çok, en çok, pek çok güzel” gibi anlamlara gelmektedir.
Hüsne: Her şeyin en güzeli
Hüsniye: Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
Hüsnüan: Güzellik.
Hüsnünazar: İyi gözle görme.
Hüsnüye: “Hüsniye” isminin bir başka söyleniş biçimi.
Hüsran: Beklenilen şeyin elde edilememesinden duyulan acı
Hüsün: Güzellik, iyilik, olgunluk
Hüveyda: Apaçık, besbelli, ortada
Hüzün: Tasa, üzüntü
Hüzzam: Müzikte bir makam

ღƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♡ That's all we have ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♪

Error Contact:[email protected]