Kız Bebek Ismi : Türkce Kiz Isimleri, Nadir Kiz Isimler, Kürtce Kiz Isimleri

kız bebek isimleri, türkçe kız isimleri, nadir kız isimleri, kürtçe kız isimleri, türkçe kız isimleri, güzel kız isimleri tek bir yerde, üstelik tek tıkla kopyalayın.

A'dan Z'ye bütün kız isimleri ile ilgili listemiz devam etmektedir
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Y Z Ç İ Ö Ş Ü

‘R’ İle Başlayan Kız Bebek İsimleri ve Anlamları

Rabia: Dördüncü
Rabian: Dördüncü olarak,
Raciye: Rica eden, yalvarıp yakaran.
Radife: Bir yıldızın yakınında bulunan bir başka yıldız
Radiye: Kabullenen, rıza gösteren. 2. Boyun eğen.
Rafia: Her türlü destek, ayaklık.
Rafiha: Bolluk içinde, rahat yaşayan.
Ragibe: 1. Rağbet eden, isteyen. 2. Bol hediye.
Rağbet: İstek, arzu. 2. Beğenme, itibar.
Rahel: Hz. Yusuf ve Bünyamin’in annesinin adı
Rahile: Sakin, rahat
Rahime: Acıyan, esirgeyen
Rahiye: Bal arısı.
Rahmiye: Koruyan, esirgeyen
Rahşan: Parlak, parlayan
Rahşende: Farlayan, ışıldayan
Raife: Acıyan, esirgeyen, merhametli.
Raika: Sade, saf, katıksız
Rakabe: Köle, cariye.
Rakıme: Yazan, çizen.
Rakibe: Herhangi bir alanda üstünlük sağlamaya çalışanlardan her biri.
Rakide: Durgun, sessiz, hareketsiz.
Rakime: Yazılan şey, mektup.
Rakkas: Rakseden, dans eden oynayan. 2. Sarkaç.
Rakkase: Geçimini dans ederek sağlayan kadın.
Ramina: Bir bitki
Ramiye: Fırlatan, atan.
Rana: Güzel, hoş görünen
Ranya: ince bakış
Rasiha: Sağlam, kökten güçlü, 2. Bir bilgi dalında, özellikle din bilimlerinde çok bilgisi olan.
Rasime: Âdet, töre, merasim, tören
Rasiye: Büyük dağ.
Raşide: Akıllı, ergin
Ratibe: Maaş, aylık. 2. Görev.
Raufe: Çok merhametli, pek esirgeyen.
Ravda: Bahçe, cennet
Ravza: Ağaçlık ve çimenlik yer
Rayiha: Koku, güzel koku.
Razber: Nisan ayı.
Raziye: Boyun eğen kimse
Rebia: Bahar
Rebiyye: 1. Kış sonlarında yapılan ekim. 2. Eskiden ozanların bahara girerken b
Refah: Bolluk, rahatlık.
Refahet: Bolluk, rahatlık.
Refaket: Arkadaşlık, yol arkadaşlığı.
Refhan: Varlık içinde yaşayan
Refia: Yüksek, yüce
Refiha: Rahatlık ve huzur içinde yaşayan.
Refihe: Bolluk ve rahat içinde yaşayan kimse.
Refika: Kadın, eş, arkadaş
Refiye: Ulu, saygıdeğer
Reftar: Gidiş, yürüyüş.
Reha: 1. Kurtulma, kurtuluş. 2. Ar. Bolluk, genişlik, varlık.
Rehnüma: Yol gösteren
Rekin: Gururlu, ağırbaşlı, yüksek.
Rekine: 1. Gururlu, ağırbaşlı. 2. Saygın yüce, yüksek.
Remide: Ürkmüş, korkmuş.
Remziye: İşaret ile ilgili – Simgesel
Rena: Bakılan, imrenilen, nazar olunan
Renan: Çok ses çıkaran, çınlayan
Rengial: Al renkli.
Rengin: Renkli, boyalı, güzel
Renginar: Ateş renginde olan
Renim: Bağırma, çığlık
Renk: Işığın cisimlere verdiği görüntü niteliği; boya, tarz, şekil, usül.
Resane: Özlem, hasret.
Reside: Erişmiş, yetişmiş, olgunlaşmış.
Resmigül: Gül biçiminde, gül gibi, gül gibi güzel olan.
Resmiye: Resmi anlamındadır
Reşan: Erişen, yetişen
Reşide: Doğru yolu tutan. 2. Ergin, akıllı, olgun, doğru davranışlarda bulunan.
Reşik: Göz bebeği.
Reva: Yerinde, uygun, yakışır
Revan: Yürüyen, giden, akan
Reviş: Yürüyüş, gidiş.2. Tarz, usul, yöntem, üslup.
Revna: Güneş ışığında parlayan su damlası / Göz alıcı güzellikte olan
Revza: Çimeni, ağacı bol olan yer, bahçe.
Reyan: Her şeyin evveli, tazesi
Reyhan: Fesleğen, güzel kokulu bitki
Reyna: Bir daha, yeniden, tekrar
Reyya: Güzel koku.
Reyyan: Suya doymuş
Rezan: Onurlu, ağırbaşlı
Rezik: Gelenek, töre, yöntem.
Rezvan: Bağ, bağcı, üzüm.
Rezzan: Ağır başlı, vakur, ciddi
Rıfkıye: Yumuşak huylu, yavaş, ağır kimse.
Rızaiye: Eski Urmuye şehri.
Rikkat: Acıma, yumuşaklık, 2. incelik, zariflik, içlilik.
Rima: Dişi ceylan yavrusu / Yarık, çatlak, aralık
Rindan: Dünya işini hoş görenler, alçak gönüllüler, kalenderler.
Risale: Küçük, kısa yazılmış kitap, mektup
Risalet: Elçilik, peygamberlik
Riva: Suya doymuş, suya kanmış
Rojbin: 1. Gün kokusu. 2. Aydınlık veren.
Rojda: Gün doğumu
Rojin: Güneş ışığı
Roman: Uzun öykü, çingene
Ronahi: Aydınlık
Roni: Aydınlık, gözdeki ışık.
Ronyaı: şık saçan, alim, ulema
Rosa: Gül rengi, pembe ile kırmızı arası bir renk
Roza: 1. Pembe elmas. 2. Gün doğumu 3. Gül çiçek
Rozerin: Güneşin doğuşu, altın güneş
Ruhan: Güzel kokulu
Ruhcan: Üretken insan, hareketli, yaratıcı kişi.
Ruhfeza: Ruha canlılık katan.
Ruhinur: Yüzü nurlu,
Ruhişen: Şen ruhlu, neşeli, canlı kimse.
Ruhiye: Ruhla ilgili.
Ruhsal: Ruhla ilgili olan, ruhi.
Ruhsar: Yanak, yüz, çehre
Ruhsare: 1. Yanak. 2. Yüz, çehre. – bk. Ruhsar
Ruhsel: İçi içine sığmayan, coşkulu / Ruh+Sel
Ruhsen: “Sen cana can katıyorsun” anlamında kullanılan bir ad.
Ruhşen: Neşeli, mutlu kimse
Ruhuay: Ruh güzelliği olan.
Ruhucan: Samimiyeti yürekten olan.
Ruhugül: Gül kadar temiz bir ruha sahip olan
Ruhugülen: Şen şakrak bir ruh yapısına sahip olan.
Ruhugüz: Hüzünlü bir ruh yapısına sahip olan.
Ruhunaz: Nazlı, nazenin bir karaktere sahip olan.
Ruhunur: İçindeki enerjisini herkese yansıtan.
Ruhuşan: Şöhret arzusu içinde olan.
Ruhuşen: Neşeli bir ruh yapısı olan, şen şakrak,
Ruken: Güler yüzlü
Rukiye: Büyüleyici, sihirli, efsun / Peygamberimizin kızlarından birinin adı
Ruman: Hz. Ebubekir(R.A)’ in eşi
Rumeysa: Küçük köpek takımyıldızında en büyük yıldızın adı / bir sahabe adı
Ruya: Düş, uykuda görülen şey
Ruziye: Gündüz, gündüze ait olan
Rüçhan: Üstünlük, önderlik, üstün olma
Rüksan: Firdevsi’nin Şahname”sinde geçen, 11. yüzyıl İran efsanevi prenses
Rümeysa: 1. Küçük köpek Takımyıldızında en büyük yıldızın adı / bir sahabe adı
Rümeysa / Rumeysa: 1.Büyük yıldız, 2. Bir sahabe adıdır
Rüveyda: Hoş, nazik, ince
Rüveyda / Ruveyde: 1.Yavaş yavaş, adım adım. 2 (Arapça kökenli)Hoş, ince, nazik,
Rüveyha: İncelik, zariflik.
Rüvide: Yavaş yavaş, adım adım. – bk. Rüveyda
Rüya: Düş / Uyku anında bilinçaltında oluşan kurgular
Rüyahan: Bütün rüyaların yücesi
Rüyet: Görme.Kalp gözüyle görme
Rüzgar: 1. Zaman, devir. 2. Dünya. 3. Yel.

ღƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♡ That's all we have ♡ƪ(ˆ◡ˆ)ʃ♪

Error Contact:[email protected]